Pavla Buchtová

Diplomová práce

Komparace rodinné politiky České republiky a Belgie v letech 1995 – 2016 - harmonizace rodinného a pracovního života

Family policy comparison in the Czech Republic and in Belgium - 1995-2016 - Work-life balance
Anotace:
Harmonizace rodinného a pracovního života se v důsledku nízké porodnosti a stále více diskutované rovnosti mužů a žen dostává do popředí nejen politický debat. Diplomová práce se zabývá komparací rodinné politiky v České republice a v Belgii a následným zhodnocením, zda dané politiky umožňují slučitelnost rodinného a pracovního života. Zatímco Belgie patří mezi země s nadprůměrnou porodností a zároveň …více
Abstract:
Work-life balance is very actual them not only of political debate due to the low fertility and more and more discussed gender equality. The aim of the thesis is a comparison of family policy in the Czech Republic, and family policy in Belgium and resulting evaluation of ability of policy to promote work-life balance environment. While Belgium belongs between countries with high fertility and high …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Lucia Bartůsková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69835

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika