Bc. Veronika Janů

Diplomová práce

Pojetí work-life balance manažerů v IT

IT managers' perspectives of work-life balance
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na koncept work-life balance, tedy slaďování práce a soukromého života. Cílem práce je přiblížit subjektivní vnímání work-life balance u specifické skupiny manažerů pracujících v IT sektoru. Teoretická část poukazuje na koncept work-life balance ve společenském kontextu, představuje jeho teorie, vysvětluje souvislosti s vybranými psychologickými faktory z oblasti psychologie …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to introduce the concept of work-life balance and its reconciliation from the perspective of IT managers. Theoretical part presents concepts of work-life balance in a social context as well as its theories and also deals with the intervening factors from the field of health psychology and psychology of work and organization. The empirical part provides a qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Oponent: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta