Bc. Bedřich Said

Diplomová práce

Zařízení pro analýzu pohybu pomocí inerciálních senzorů

Device for Analysis of Movement Using Inertial Sensors
Anotace:
V současné době jsou inerciální senzory stále více využívány a jejich cena stále klesá. Nižší pořizovací cena otevírá nové způsoby využití těchto senzorů. Příklady můžeme najít v nositelné elektronice, mobilních telefonech, navigačních nebo řídicích systémech. Na trhu je k dispozici celé spektrum těchto zařízení pro různé účely využití. Tato zařízení jsou obvykle navržena pro konkrétní způsob používání …více
Abstract:
Currently, the inertial sensors are more widely used, and their price is decreasing. The lower price allows creating new solutions with lower costs. Some examples can be found in wearable devices, mobile phones, navigation or control systems. There are several devices for various use cases on the market. These devices usually cover their use cases and do not have any additional features like power …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Programovatelné technické struktury