Mgr. Monika Sedláková

Bachelor's thesis

Regionální disparity v krajích České republiky

Regional disparities of regions Czech republic
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analýza regionálních disparit na území České republiky. V práci jsou podrobně srovnány kraje České republiky pomocí socioekonomických indikátorů. Současně je sledován jejich vývoj v letech 2004–2013. Výsledky vývoje jsou prezentovány v grafech. V závěru jsou vymezeny regiony s největšími disparitami.
Abstract:
The main theme of the bachelor thesis is the analysis of regional disparities in the territory of the Czech Republic. The regions of the Czech Republic are compared by socioeconomic indicators. Simultaneously their development in the years 2004–2013 is observed. The results of the development are presented in graphs. The regions with the greatest disparities are defined in conclusion.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta