Ing. Petra Špírková

Diplomová práce

Návrh klasifikátoru parametrů udržitelného rozvoje pomocí Support Vector Machine

Classifier of parameters sustainable develpoment design by Support Vector Machine
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na návrh klasifikátoru parametrů udržitelného rozvoje pomocí Support Vector Machine. Řešená problematika se vztahuje na vybranou oblast Pardubického kraje. V první části práce je popsána problematika udržitelného rozvoje a metoda Support Vector Machine. Další část práce je věnována popisu vstupních dat použitých k modelování, předzpracování dat a následnému návrhu vhodného …více
Abstract:
This thesis deals with classifier of parameters sustainable development design by Support Vector Machine. Dealing with the issue applies to the selected area of the Pardubice region. In the first part of the work the problem of sustainable development and Support Vector Machine method has been reported. Next part is dedicated to data description, which were used for modelling, data processing and proposal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Vladimír Olej, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Špírková, Petra. Návrh klasifikátoru parametrů udržitelného rozvoje pomocí Support Vector Machine. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě