Ing. Petra Špírková

Master's thesis

Návrh klasifikátoru parametrů udržitelného rozvoje pomocí Support Vector Machine

Classifier of parameters sustainable develpoment design by Support Vector Machine
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na návrh klasifikátoru parametrů udržitelného rozvoje pomocí Support Vector Machine. Řešená problematika se vztahuje na vybranou oblast Pardubického kraje. V první části práce je popsána problematika udržitelného rozvoje a metoda Support Vector Machine. Další část práce je věnována popisu vstupních dat použitých k modelování, předzpracování dat a následnému návrhu vhodného …more
Abstract:
This thesis deals with classifier of parameters sustainable development design by Support Vector Machine. Dealing with the issue applies to the selected area of the Pardubice region. In the first part of the work the problem of sustainable development and Support Vector Machine method has been reported. Next part is dedicated to data description, which were used for modelling, data processing and proposal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2010
  • Supervisor: prof. Ing. Vladimír Olej, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Špírková, Petra. Návrh klasifikátoru parametrů udržitelného rozvoje pomocí Support Vector Machine. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
System Engineering and Informatics / Informatics in Public Administration