Bc. Zuzana Čajová

Bachelor's thesis

Veřejné zakázky - problematika prokazování technických kvalifikačních předpokladů

Public Procurement - the Issue of Proof of Technical Qualifications
Abstract:
Bakalářská práce „Veřejné zakázky - problematika prokazování technických kvalifikačních předpokladů“ se, jak již její název napovídá, věnuje především problematice technických kvalifikačních předpokladů ve veřejných zakázkách. Právě v rámci této části kvalifikace dochází k nejvážnějším pochybením zadavatele, na která se za pomoci rozhodovací praxe a dostupných komentářů snaží tato práce poukázat a …more
Abstract:
The bachelor thesis “Public Procurement - the Issue of Proof of Technical Qualifications” deals with the issue of technical qualification presumptions in public contracts. It is at this point of qualification that the most serious mistakes of the contracting authority may be made. With the help of accessible comments and making practice my work tries to help the contracting authority with preparation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Public Policy / Public Administration

Theses on a related topic