Martin Mareš

Bachelor's thesis

Návrh optimalizace skladového hospodářství ve skladu firmy IBM Client Innovation Centre Czech Republic, s.r.o.

Proposal of warehouse management optimization in IBM Client Innovation Center Czech Republic, s.r.o.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá optimalizací skladového hospodářství podniku IBM Client Innovation Centre Czech Republic, s.r.o. První část práce je věnována teorii logistiky, zásob, skladů, využití automatické identifikace, analýz ABC a XYZ a CBA analýze. Druhá část je zaměřena na analýzu podniku a jeho skladového hospodářství, řízení systému skladu a jeho vybavení. V třetí části jsou popsány postupy při …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the warehouse management optimization of IBM Client Innovation Centre Czech Republic, s.r.o. company. The first part of the thesis is focused on theory of logistics, stocks, warehouses, use of automatic identification, ABC & XYZ analysis and CBA analysis. The second part of the thesis analyses the company and its warehouse management, processes and warehouse equipment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2020
  • Supervisor: Ing. Nina Bočková, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKADEMIE STING