Anna Süsserová

Bakalářská práce

Městská a obecní heraldika okresů Jičín, Trutnov a Náchod

Municipal Heraldry in the Jičín, Trutnov and Náchod District
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analýza znaků města a obcí na území dnešních okresů Jičín, Trutnov a Náchod. Součástí je abecední katalog s podrobnostmi o všech městech a obcích, se znakem uděleným do 31.12.2011.
Abstract:
The aim of this work is to analyse emblems of the municipalities in the district of Jičin, Trutnov and Náchod. An alphabetical catalogue with details of all the cities and villages with emblem granted by December 31st 2011 is also included.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. František Šebek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Süsserová, Anna. Městská a obecní heraldika okresů Jičín, Trutnov a Náchod. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická