Jiří NOVÁK

Bakalářská práce

Analýza podmínek ke studiu na OU v Ostravě pro studenty se SVP

Analysis of conditions to study at the University of Ostrava for students with specific educational needs
Anotace:
Hlavní cíl této práce se plně shoduje s názvem práce. Tím je Analýza podmínek ke studiu na Ostravské univerzitě v Ostravě pro studenty se SVP. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí a to teoretické a praktické. Teoretická část buduje potřebná východiska pro plné uchopení problematiky vymezené cílem práce. Nalezneme zde kapitoly Speciální pedagogika jako hlavní integrační činitel v terciárním vzdělávání …více
Abstract:
The primary objective of this work fully corresponds with its title. It is the analysis of conditions for studying at the University of Ostrava for students with specific educational needs. This work is divided into two main parts ? theoretical and practical. The theoretical part builds necessary basis for a full understanding of the problems defined by a goal of this work. In this work we can find …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015
Zveřejnit od: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Novohradská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁK, Jiří. Analýza podmínek ke studiu na OU v Ostravě pro studenty se SVP. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta