Bc. Veronika Rejfířová

Diplomová práce

Umění a reklama - vzájemné vztahy a vlivy - historický vývoj jevů

Art and advertising - the interaction and influences - historical development of phenomena
Anotace:
Obsah práce shrnuje historický vývoj reklamy na území současné České republiky se zaměřením na avantgardu. Zmiňuje vznik pop-artu a ready-made. Věnuje se známým autorům, mezi které patří Alfons Mucha, autoři literární a umělecké avantgardy, Milana Kunce a Andyho Warhola. Vysvětluje pojem guerilla jak po komerční stránce, kde upřesňuje jednotlivé typy, tak po umělecké, kde představuje tvorbu současných …více
Abstract:
Content of the final work summarizes the historical development of advertising in the Czech Republic and It is focusing on avant-garde. It mentions the emergence of pop art and ready-made. The work is including Alfons Mucha, the authors of literary and artistic avant-garde, Milan Kunc, and Andy Warhol. It explains the concept of guerrilla in commercial sphere, where are types of guerilla and noncommercial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: PhDr. Pavel Čírtek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace