Bc. Veronika Rejfířová

Master's thesis

Umění a reklama - vzájemné vztahy a vlivy - historický vývoj jevů

Art and advertising - the interaction and influences - historical development of phenomena
Abstract:
Obsah práce shrnuje historický vývoj reklamy na území současné České republiky se zaměřením na avantgardu. Zmiňuje vznik pop-artu a ready-made. Věnuje se známým autorům, mezi které patří Alfons Mucha, autoři literární a umělecké avantgardy, Milana Kunce a Andyho Warhola. Vysvětluje pojem guerilla jak po komerční stránce, kde upřesňuje jednotlivé typy, tak po umělecké, kde představuje tvorbu současných …more
Abstract:
Content of the final work summarizes the historical development of advertising in the Czech Republic and It is focusing on avant-garde. It mentions the emergence of pop art and ready-made. The work is including Alfons Mucha, the authors of literary and artistic avant-garde, Milan Kunc, and Andy Warhol. It explains the concept of guerrilla in commercial sphere, where are types of guerilla and noncommercial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2011
  • Supervisor: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Reader: PhDr. Pavel Čírtek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication