Slávka DOČEKALOVÁ

Bachelor's thesis

Zvýšení pracovní spokojenosti a výkonnosti vybraných zaměstnanců ve zvoleném podniku prostřednictvím využití vhodných motivačních faktorů

The increase of working satisfaction and productivity chosen employees in chosen company by reinforcement of suitable motivational factors
Abstract:
Má bakalářská práce se zabývá zvýšením pracovní spokojenosti a výkonnosti vybraných zaměstnanců ve zvoleném podniku, prostřednictvím posílením vhodného motivačního systému. V teoretické části, kterou jsem vypracovala na základě odborné literatury, jsem se zabývala nejenom pracovní spokojeností a výkonností zaměstnanců, ale především motivačními faktory, jež je ovlivňují. V praktické části jsem představila …more
Abstract:
My bachelor thesis deals with increasing job satisfaction and performance of selected employees in the chosen company through the strengthening of appropriate motivation system. In the theoretical part which I developed on the basis of literature I have dealt with not only job satisfaction and employee performance but also motivational factors which affect them. In the practical part I presented my …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 3. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Ing. Josef Smejkal, Ph.D. et Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DOČEKALOVÁ, Slávka. Zvýšení pracovní spokojenosti a výkonnosti vybraných zaměstnanců ve zvoleném podniku prostřednictvím využití vhodných motivačních faktorů. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická