Theses 

Informační systém pro Chiquita Fruit Bar – Bc. Tomáš Paulďuro

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tomáš Paulďuro

Bakalářská práce

Informační systém pro Chiquita Fruit Bar

Information system for Chiquita Fruit Bar

Abstract: The aim of this thesis is to create the information system for storage records and employees records. Company Chiquita Fruit Bar will use this system and there will be several consultations with the owner of this company during the development. It is a development of a new web application which begins with consultation with the owner and ends with handing over a fully functional application. Part of this thesis is analysis of existing solutions. This thesis describes solving the whole problem, which is analysis of requirements, solution proposal, and development of information system.

Abstract: Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť informačný systém pre skladovú evidenciu a správu zamestnancov. Systém bude využivaný firmou Chiquita Fruit Bar a počas vývoja aplikácie bude prebiehať niekoľko konzultácií s majiteľom tejto firmy. Jedná sa o vývoj novej webovej aplikácie, začinajúci konzultáciou s majiteľom firmy a končiaci odovzdaním plne funkčnej aplikácie. Súčasťou práce je aj analýza už existujúcich riešení daného problému. Táto bakalárska práca popisuje riešenie celého problému, čiže analýzu požiadavkov, návrh riešenia a aj samotnú implementáciu informačného systému.

Klíčová slova: .NET Framework, C#, Entity Framework, ASP.NET MVC, informačný systém, vývoj aplikácie

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Adam Jurčík, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Roman Stoklasa, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 08:40, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz