Bc. Mgr. Magdalena Nováková

Bakalářská práce

Bonita obce

Creditworthiness of the Municipality
Anotace:
Práce se zaměřuje na bonitu obce jako ukazatel, díky němuž je možné zobrazit hospodaření obce v uceleném pohledu, dále také porovnávat a hodnotit velké množství obcí na jednotné úrovni z pohledu celorepublikového. Práce se podrobněji zaměřuje na teorii týkající se bonity obce, použitelné metody jejího hodnocení a aplikaci konkrétní metody, na jejímž základě je hodnocena bonita konkrétní obce.
Abstract:
The work focuses on the creditworthiness of the Municipality as an indicator of creditworthiness, which makes it possible to view farming community in a holistic perspective, as well as compare and evaluate a large number of municipalities on a uniform nationwide level of perspective. Is concerned with the theory concerning the creditworthiness of the village, the applicable method of evaluation and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jarmila Beránková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta