Bc. Lubomír Mokrý

Diplomová práce

Monitoring kvalitativních ukazatelů výrobních procesů v oblasti medical

Monitoring of production process qualitative characteristics in Medical industry
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analýza, návrh, implementace a otestování sys-tému pro sledování procesů v prostředí výroby lékařského vybavení. V první části práce je stručně představena národní společnost Teleflex a také je popsána problema-tika sledování procesů. V druhé části jsou zachyceny a popsány poţadavky na vytvá-řený systém. Podle nich jsou určeny nástroje a technologie, které budou při tvorbě …více
Abstract:
Main goal of this dissertation is analysis, design, implementation and testing of the system for manufacturing processes monitoring in medical industry. First of all, there is briefly introduced global company Teleflex and also, there is discussed theory of processes monitoring. In second part there are mentioned and described requirements for the system. On base of requirements were identified tools …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Filip Linsbauer

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mokrý, Lubomír. Monitoring kvalitativních ukazatelů výrobních procesů v oblasti medical. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky