RNDr. Róbert Cibula, Ph.D.

Disertační práce

Vývoj informačného systému na vizualizáciu 3D modelov a vývoj prototypu na meranie 3D objektov

Development of an information system for visualization of 3D models and development of a prototype for measuring 3D objects
Abstract:
3D cartographic visualization on the Internet is one of the techniques used in various application sectors. These forms of visualization are increasingly appearing in geological science. Despite the fact that several 3D geological models have been produced in Slovakia, they are not available on the Internet due to problems with exports from modelling software. The work deals with the development and …více
Abstract:
3D kartografická vizualizace na internetu patří mezi využívané techniky v různých aplikačních odvětvích. Tyto formy vizualizace se stále častěji objevují i v geologii. Přestože na Slovensku bylo vytvořeno několik 3D geologických modelů, kvůli problémům s exportem z modelovacího softwaru nejsou dostupné na internetu. Práce se věnuje problematice vývoje a implementace webového informačního systému pro …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 2. 2021
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Karel Janečka, Ph.D., doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta