Bc. Naděžda Kučerová

Diplomová práce

Specifika praktické školy a pracovní uplatnění žáků praktické školy

Specifications of special school and work placement ability of special school students
Anotace:
Diplomová práce přiblížila vzdělávání žáků s mentálním postižením na praktické škole jednoleté a praktické škole dvouleté a možnosti jejich profesního uplatnění v regionu Uherské Hradiště. Část teoretická je zpracována za použití odborné literatury a elektronických zdrojů. Zabývá se specifiky jednoleté a dvouleté praktické školy. Hlavním znakem je možnost uplatnění absolventů praktické školy v zaměstnání …více
Abstract:
This thesis specifies the education of students with mental retardation at practical school and their employability in the region of Uherske Hradiste. The theoretical part is compiled using professional literature and resources available online. It deals with the specifics of practical schools. The main feature is the employability of graduates of practical school in the region of Uherske Hradiste …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta