Bc. Tereza Habrnalová

Bakalářská práce

Vyšetření k průkazu známek infekce syfilis u dárců krve FN Brno metodou ARCHITECT Syphilis TP - ověření specificity deklarované výrobcem u reformulované metody v podmínkách laboratoře TTO FN Brno

The examination of proving the signs of syphilis infection in blood donors FN Brno, using the method ARCHITECT Syphilis TP-verification of the specificity declared by the manufacturer at a reformulated method in the conditions of the TTO FN Brno
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na ověření specificity reformulované metody ARCHITECT Syphilis TP využívané k vyšetření průkazu známek infekce syfilis u dárců krve FN Brno. Cílem je ověřit specificitu in vitro diagnostik ARCHITECT Syphilis TP pro původní a reformulovanou metodu ARCHITECT Syphlis TP, kterou deklaruje výrobce. Práce se skládá z teoretické a praktické části. První část se zabývá podmínkami …více
Abstract:
The focal point of this bachelor thesis is to validate the specificity of the reformulated method ARCHITECT Syphilis TP which is used to verify the evidence of the syphilis infection in blood donors of the FN Brno. The objective of this bachelor thesis is to verify in vitro diagnostics ARCHITECT Syphilis TP for the original method and the reformulated method ARCHITECT Syphilis TP, which is declared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Eva Křížová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Rita Pacasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant