Theses 

Strategické řízení a plánování - SWOT analýza, podnikatelské a funkcionální strategie – Pavel LUDVA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Pavel LUDVA

Bakalářská práce

Strategické řízení a plánování - SWOT analýza, podnikatelské a funkcionální strategie

Strategic Management and Planning - SWOT Analysis, Business and Functional Strategies

Anotace: Tato bakalářská práce s názvem ?Strategické řízení a plánování - SWOT analýza, podnikatelské a funkcionální strategie? se zabývá teorií a praxí strategického řízení podniku. Mým cílem je shrnout základní poznatky vztahující se k této problematice a následně je aplikovat na konkrétní společnost Bonar a. s. Teoretická část práce obsahuje vymezení pojmu a podstaty strategického řízení, obecný postup provádění strategické analýzy a také metody, které usnadňují formulaci a výběr strategie. V praktické části je provedena systematická analýza prostředí, které podnik obklopuje. Na základě výsledků strategické analýzy je zpracována SWOT analýza, která je základem pro výběr vhodné konkurenční a rozvojové strategie společnosti.

Abstract: This thesis called "Strategic management and planning - SWOT analysis, business and functional strategy" deals with the theory and practice of strategic management. My goal is to summarize basic information related to this issue and then to apply them to a particular company Bonar Inc. The theoretical part includes a definition and nature of strategic management, a general procedure for conducting the strategic analysis and methods that facilitate a formulation and choice of strategy. In the practical part is performed a systematic analysis of the environment that surrounds the firm. Based on the results of the strategic analysis is performed a SWOT analysis, which is the basis for choosing the appropriate development and competitive strategy.

Klíčová slova: Strategické řízení, Strategická analýza, Strategie, SWOT analýza, PEST analýza, Porterův model pěti sil, Hodnototvorný řetězec.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
  • Identifikátor: 19924

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Rastislav Rajnoha, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=19924 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

LUDVA, Pavel. Strategické řízení a plánování - SWOT analýza, podnikatelské a funkcionální strategie. Uherské Hradiště, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:27, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz