Denisa HUBÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Genofondové kultivace ohrožených druhů v botanickýchzahradách - aktuální stav

Gene pool conservations of endangered plant species in botanical gardens - current situation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá ohroženými druhy rostlin, jejich ochranou a institucemi, které se na jejich ochraně podílejí. Cílem je prozkoumat a zhodnotit aktuální stav ex situ ochrany ohrožených druhů rostlin v botanických zahradách. Prostřednictvím dotazníku práce zjišťuje, které ohrožené druhy jsou pěstovány v botanických zahradách ČR a zda mají botanické zahrady zájem o zapojení se do záchranných …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with endangered plant species, their protection and institutions involved in their protection. The aim is to analyze and evaluate the current state of ex situ protection of endangered plant species in botanic gardens. The thesis determines, which endangered species are grown in botanic gardens and whether they are interested in engaging in ex situ cultivation programs.The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. David Cigánek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUBÁČKOVÁ, Denisa. Genofondové kultivace ohrožených druhů v botanickýchzahradách - aktuální stav. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta