Mgr. Helena Rotreklová

Bakalářská práce

Jazykové vyhodnocení záznamů vyučovacích hodin na střední škole

Language evaluation of the recorded dialogues in lessons on high school.
Anotace:
Práce se věnuje problematice spisovnosti školní výuky. Teoretická část práce zkoumá základní předpoklady pojetí spisovnosti, objasňuje jeho historické kořeny a reflektuje aktuální diskusi. Praktická část se věnuje rozboru a hodnocení mluveného projevu žáků a vyučujících v konkrétních hodinách, analyzuje odchylky od spisovné normy zvláště z hlediska morfologie. Součástí práce je transkripce záznamu …více
Abstract:
The thesis deals with the issues of literariness in school education. The theoretical part explores basic conditions of the conception of literariness, explains its historical roots and reflects up-to-date discussion. The practical part devotes to analysis and assessment of speaking performances of pupils and teachers in particular lessons, it analyses irregularities to literariness mainly concerning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta