Theses 

Funkční zóny města Mladá Boleslav – Monika BUREŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Monika BUREŠOVÁ

Diplomová práce

Funkční zóny města Mladá Boleslav

The functional zones of the town Mladá Boleslav

Anotace: Téma diplomové práce je: Funkční zóny města Mladá Boleslav. Záměrem práce je popsat vývoj města Mladá Boleslav z hlediska funkčních zón. Jsou vybrány jen některé zóny, konkrétně se jedná o zónu: průmyslovou, dopravní, rekreační, obchodní, zónu zeleně a bydlení. Jedním cílů je srovnat stav funkčních zón v roce 1976 a 2007. Pro snadnější představu, jak vypadají tyto zóny v daných letech, jsou přiloženy na konci jednotlivých kapitol odpovídající mapy. Na podkladové mapě je stav k roku 2007 a na překrývající folii stav k roku 1976. Základním materiálem pro srovnání stavu v daných letech jsou územní plány města Mladá Boleslav. Dalšími zdroji je regionální literatura ze 70. let 20. století a literatura současná. Dalším cílem je vytvořit materiál, který je možné využít ve školní praxi na základních a středních školách. Téma se týká nejen regionální geografie, konkrétně Středních Čech či Mladoboleslavského regionu, ale i celé České republiky. V rámci průmyslu, dopravy, služeb či cestovního ruchu je možné uvést konkrétní příklady z Mladé Boleslavi. Ve městě se nalézá jeden z nejvýznamnějších podniků v Česku, Škoda Auto a.s., firma je největším výrobcem osobních automobilů v České republice Z hlediska dopravy je město významným dopravním uzlem ve Středních Čechách, díky silniční a železniční síti. Práce je doplněna fotografiemi, obrázky a tabulkami, které dokumentují vývoj funkčních zón ve městě.

Abstract: The theme of this thesis work is: The functional zones of the town Mladá Boleslav. This work is focused on the functional zones of the town Mladá Boleslav. Only several functional zones were chosen for purpose of this work: industrial zone, housing zone, traffic zone, green zone, recreation zone and commercial zone. The main aim of this work was to compare development of particular zones between the years 1976 and 2007. The situations from these two years are shown on the maps, which are situated at the end of each part describing the particular zones. The present situation (year 2007) is shown on the basic map and the situation from the year 1976 is shown on the slide. The town ground plans were the basis documents for comparison. Also regional literature from the seventies of 20th century and current literature were used. The next aim of the work was to create a document, which could be used in practice at primary and secondary schools, espetialy in subjects Czech Republic and local region. It is also possible to show concrete examples from town Mladá Boleslav within industry, traffic, services and traveling. The one of the most important factories, Škoda car factory, is located in the town. This factory is the biggest producer of cars in Czech Republic. Mladá Boleslav is also important railway and road transfer node in Central Bohemian region. The particular zones development is documented on picture and in tables, which are added to this work.

Klíčová slova: funkční zóny, Mladá Boleslav, průmyslová zóna, regionální geografie, územní plán

Keywords: Functional zones, Town Mladá Boleslav, Regional geography, Ground plan, Industrial zone

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 4. 2008
  • Vedoucí: Bursa Milan
  • Oponent: RNDr. Miloslav Šašek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:01, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz