Theses 

M. H. Kingston's The Woman Warrior and Mo Yan's Red Sorghum in the Context of the World Literature – Bc. Veronika Slováčková, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika Slováčková, DiS.

Diplomová práce

M. H. Kingston's The Woman Warrior and Mo Yan's Red Sorghum in the Context of the World Literature

M. H. Kingston's The Woman Warrior and Mo Yan's Red Sorghum in the Context of the World Literature

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá postavením literárních děl Válečnice americko-čínské spisovatelky Maxine Hong Kingstonové a Rudé pole čínského spisovatele Mo Yana v kontextu světové literatury. Koncept světové literatury poprvé formuloval Johann Wolfgang von Goethe v roce 1827 a od té doby prošel různými proměnami chápání. Analýza vybraných děl vychází ze současného pojetí tohoto paradigmatu Davida Damrosche, který nazírá na podstatu světové literatury podobně jako Goethe a chápe ji jako transnacionální systém. Cílem této práce je vytvořit místo setkání východní a západní kultury a názorně ukázat, jakými proměnami a vztahy díla Válečnice a Rudé pole prochází při vstupu na světovou literární scénu. Jakožto místo mezikulturní výměny, sféra světové literatury skýtá humanistický potenciál, který se stává ústředním tématem této práce. Jelikož je světová literatura považována za fenomén, který umožňuje prostřednictvím četby, tedy alespoň pomyslně, zprostředkovávat a tudíž prohlubovat mezikulturní porozumění, je její role v dnešní době deformované globalizací chápána mnohými literárními vědci jako nedocenitelná.

Abstract: This thesis examines the American-Chinese novel The Woman Warrior by M. H. Kingston and the English translation of the Chinese Red Sorghum by Mo Yan with respect to their position in the world literary context. The concept of World literature was first enunciated by Johann Wolfgang von Goethe in 1827 and has been understood in several different ways since then. The analysis of the selected literary works pivots on David Damrosch´s contemporary conceptualization of the world literary paradigm as a transnational network, sharing and developing Goethe´s main idea behind the concept. The objective of the thesis is to provide a meeting place of the East and the West and illustrate the various relationships that arise when The Woman Warrior and the Red Sorghum enter the world. As a cross-cultural site, the realm of World literature is endowed with a humanistic potential, representing the overarching theme of this thesis. Since the engagement with foreign cultures on an imaginary level is believed to promote understanding among people of different origins, the importance of the reading practice in today´s globalized age is considered by the literary scholars as invaluable.

Keywords: World literature, Maxine Hong Kingston, Mo Yan, David Damrosch, Johann Wolfgang von Goethe, hybridity, translation, the East, the West, Orientalism

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Bonita Rhoads
  • Oponent: Ph.D. Stephen Paul Hardy

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 16:54, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz