Kateřina Hortíková

Diplomová práce

Opatření EU proti daňové optimalizaci v oblasti daně z příjmů

EU's Measures Against Income Tax Optimalisation
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou balíčku opatření Evropské Unie proti vyhýbání se daňovým povinnostem (Anti Tax Avoidance Package). Tento balíček byl přijat v návaznosti na projekt Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj s názvem Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Jedná se o souhrn opatření, která mají za cíl omezit daňové úniky způsobené zejména narušováním základů daně a přesouváním …více
Abstract:
This diploma thesis provides an analysis of the Anti-Tax Avoidance Package (ATAP) proposed by European Union. This package was adopted in relation to OECD's Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project. It consists of measures that aim to reduce the level of tax avoidance caused mainly by base erosion and profit shifting within multinational corporations. The theoretical part of the thesis consists …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: Jana Tepperová
  • Oponent: Jan Tecl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53495

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika