Mgr. Andrea Listopadová

Diplomová práce

Zneužívání nealkoholových drog, právo a psychologie (aktuální právně aplikační otázky)

Non-alcoholic Drugs abuse, Law and Psychology (the Current Legal Application Questions)
Anotace:
Cílem diplomové práce je podat komplexní přehled o drogové problematice z hlediska psychologického a právního. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části úvodem definuji základní pojmy v oblasti adiktologie, dále se věnuji vzniku a důsledkům drogové závislosti a v neposlední řadě se zabývám postupným vývojem a aktuální stavem legislativy, která tuto problematiku …více
Abstract:
The aim of this dissertation is to create a complete psychological and legal summary of the drug issues. The dissertation is divided into part theoretical and part practical. The practical part included fundamental terms, process of drug addiction and consequences of drug addiction. One of the main chapter is about evolution of legislation and valid legislation in Czech republic. In practical section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo