Jan Langmajer

Bakalářská práce

Nové syntetické drogy a s tím spojená trestná činnost

Anotace:
V této bakalářské práci se autor zabývá drogovou problematikou. V úvodu je zmíněna historie drog. V další části se autor dotkne vývoje sortimentu návykových látek. Samostatná kapitola je také věnována vzniku, výrobě, dovozu i distribuci nových syntetických drog. Další pasáž se soustředí na zpracování vlastního anonymního dotazníku, který sumarizuje zjištěná data od respondentů a kontaktovaných subjektů …více
Abstract:
In this thesis author deals with problems of drugs. In the first part is mentioned the drugs history. In the next part author touched the production and development of addictive fabrics. Separate chapter is devoted to origin, production, import and distribution new synthetic drugs. The second part is concentrating on anonymous questionnaire, which summarize the data from respondents. Reason of questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Daniš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Langmajer, Jan. Nové syntetické drogy a s tím spojená trestná činnost. Praha, 2018. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech