Theses 

Regionální literatura pro děti a mládež na Ústeckoorlicku po roce 1990. – Stanislava NĚMCOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Stanislava NĚMCOVÁ

Bakalářská práce

Regionální literatura pro děti a mládež na Ústeckoorlicku po roce 1990.

Literature from the Usti nad Orlici region, for children and young people, since 1990.

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na pověst a umělou pohádku z ní vycházející v regionu Ústeckoorlicka po roce 1990. Cílem práce je získat materiál pro didaktickou práci s možným využitím v regionu. V první části jsou vymezeny historické a přírodní podmínky regionu, orientace v pojmech a je zde zmapováno vydávání pověstí a pohádek na Ústeckoorlicku po roce 1990. V další části práce je provedena analýza dvou knih umělých pohádek. Práce je proložena citacemi z analyzovaných knih i odborné literatury.

Abstract: This bachelor thesis deals with legends and artificial fairy tales originating from them in the area of the Usteckoorlicko region after 1990. The aim is to get material for didactic work which could be possibly used in the region. In the first part the historical and natural conditions and use of terms are defined; publishing of legends and fairy tales in Usteckoorlicko region after 1990 is described here also. In the second part two books containing artificial fairy tales are analysed. The thesis is larded by quotations from the analysed books and from specialized literature.

Klíčová slova: region Ústeckoorlicka, pověst, pohádka, Blanka Jehlíková, O pokladech a strašidlech Orlických hor, Radim Dušek, Libor Kubišta, Petr Žitný, Pohádky lanšperského hradu

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Sladová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

NĚMCOVÁ, Stanislava. Regionální literatura pro děti a mládež na Ústeckoorlicku po roce 1990.. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 06:38, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz