Theses 

Regionální literatura pro děti a mládež na Ústeckoorlicku po roce 1990. – Stanislava NĚMCOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Special Needs Pedagogy / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Stanislava NĚMCOVÁ

Bachelor's thesis

Regionální literatura pro děti a mládež na Ústeckoorlicku po roce 1990.

Literature from the Usti nad Orlici region, for children and young people, since 1990.

Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na pověst a umělou pohádku z ní vycházející v regionu Ústeckoorlicka po roce 1990. Cílem práce je získat materiál pro didaktickou práci s možným využitím v regionu. V první části jsou vymezeny historické a přírodní podmínky regionu, orientace v pojmech a je zde zmapováno vydávání pověstí a pohádek na Ústeckoorlicku po roce 1990. V další části práce je provedena analýza dvou knih umělých pohádek. Práce je proložena citacemi z analyzovaných knih i odborné literatury.

Abstract: This bachelor thesis deals with legends and artificial fairy tales originating from them in the area of the Usteckoorlicko region after 1990. The aim is to get material for didactic work which could be possibly used in the region. In the first part the historical and natural conditions and use of terms are defined; publishing of legends and fairy tales in Usteckoorlicko region after 1990 is described here also. In the second part two books containing artificial fairy tales are analysed. The thesis is larded by quotations from the analysed books and from specialized literature.

Keywords: region Ústeckoorlicka, pověst, pohádka, Blanka Jehlíková, O pokladech a strašidlech Orlických hor, Radim Dušek, Libor Kubišta, Petr Žitný, Pohádky lanšperského hradu

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2014
  • Accessible from:: 18. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jana Sladová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

NĚMCOVÁ, Stanislava. Regionální literatura pro děti a mládež na Ústeckoorlicku po roce 1990.. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 22:39, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz