MgA. Filip Veith

Diplomová práce

Trubková sekce Filharmonie Brno

The Brno Philharmonic Orchestra Trumpet Section
Anotace:
Diplomová práce „Trubková sekce Filharmonie Brno“ mapuje bezmála šedesátiletou historii trubkové sekce brněnské filharmonie. Snaží se zachytit její proměny a vývoj, zkušenosti a zážitky jednotlivých hráčů, kteří tímto souborem prošli. V této práci ovšem nemohou chybět ani základní informace o vzniku a vývoji celého hudebního tělesa, jehož je trubková sekce nedílnou součástí, o dirigentských osobnostech …více
Abstract:
The thesis „The Brno Philharmonic Orchestra Trumpet Section“ records a nearly sixty-year history of the Brno philharmonic trumpet section. It tries to depict its changes and development, experience and experiences of individual trumpet players throught its existence. Nevertheless, the aim of this work is also to give basic information about the beginnings and professional development of the whole musical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Jan Broda
  • Oponent: MgA. Vojtěch Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/bh1hq/