Bc. Vanda Kopecká

Diplomová práce

Personální marketing (vybraného podniku)

Personnel Marketing (selected company)
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat činnosti personálního marketingu v podniku zabývajícího se chemickou výrobou, navrhnout doporučení pro možné změny v oblastech řízení lidských zdrojů. Teoretická část je zaměřena na seznámení se s definicí personálního marketingu a na podrobný popis personálních činností. Popisuji získávání a výběr zaměstnanců, přijímání pracovníků, hodnocení pracovníků …více
Abstract:
The main goal of the diploma work is to analyze activities of personal marketing in a company dealing with chemical production, to propose recommendations for possible changes in the areas of human resources management. The theoretical part is focused on the acquaintance with the definition of personal marketing and the detailed description of personal activities. I am describing recruitment and selection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zahrádka
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance