Bc. Veronika Rovenská

Diplomová práce

Nonconforming Gender Identity and Gender Expression: TikTok and YouTube as Sites of Queer Activism

Nonconforming Gender Identity and Gender Expression: TikTok and YouTube as Sites of Queer Activism
Anotace:
Tato diplomová práce má za cíl analyzovat gender a jeho projevy v online prostředí. Hlavní argument se zakládá na hypotéze, že sociální média jsou místy, kde se prostřednictvím “každodenního queer aktivismu” pokoušejí jednotlivci potírat svrchovanost binárního chápání genderu a jeho srovnávání s tím, jak se jednotlivci prezentují okolí. K dosažení těchto změn ve společnosti využívají kulturních prvků …více
Abstract:
The present diploma thesis aims to analyse how gender identity and its expression are performed online. It argues that social media serve as the sites where individuals participate in queer everyday activism in an attempt to dismantle the dominance of binary understanding of gender and its conflation with gender performance. To achieve their aims, the creators often use salient elements from culture …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2022
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Anglický jazyk a literatura / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma