František Dvořák

Bakalářská práce

Motivace a spokojenost zaměstnanců

Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje oblasti pracovní spokojenosti, zabývá se spokojeností zaměstnanců v organizaci. Celá práce je rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá pracovní motivací a různými teoriemi, firemní kulturou, faktory spokojenosti, jako je péče o zaměstnance, pracovní prostředí a komunikace. Významným elementem této části je deskripce oblasti …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the field of work satisfaction and employees´ satisfaction in the organization. The whole work is divided into two parts, the theoretical part and the practical part. The theoretical part deals with working motivation and various theories, corporate culture, satisfaction factors, such as employees'care, work environment and communication. An important element of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Martina Červinková
  • Oponent: doc. Ing. Alena Maaytová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS