Kateřina Budínská

Diplomová práce

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (případová studie Pardubického kraje)

The Operational Programme Education for Competitveness (the case study of Pardubice region)
Anotace:
Hlavním cílem mé práce je zmapovat dosažitelnost financí z Evropských strukturálních fondů pro základní školy a dále náročnost realizace projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tato práce by měla čtenáři zvýšit povědomí o problematice evropských strukturálních fondů jak z historického a teoretického hlediska, tak i na konkrétním příkladu zpracované projektové žádosti …více
Abstract:
The main goal of this essay is to map out the availability of the European structural funds for the common types of basic schools as well as the difficulty of putting in to practice of the projects under the Operational programme Education for Competitiveness. My essay will increase an awareness of the European structural funds in historical and theoretical consequences as well as in the specific case …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2013
  • Vedoucí: Pavel Neumann
  • Oponent: František Mihulka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34279