Bc. Tereza Boušková

Bakalářská práce

Mezipohlavní a stranové rozdíly v kosti hlezenní a patní

Sex and Side Differences in the Talus and Calcaneus
Anotace:
U kosterních nálezů s nedostatečně zachovanými pánevními kostmi a lebkou se pro odhad pohlaví využívají jiné kosti, zejména kosti, které se nejlépe zachovávají (např. kosti typu krátkého). Cílem teoretické části této práce bylo shrnutí dosavadních poznatků o mezipopulačních, mezipohlavních a stranových rozdílech na dvou největších tarzálních kostech, kosti patní (calcaneus) a kosti hlezenní (talus …více
Abstract:
In skeletal remains with absent or poorly preserved pelvic bones and skull, determination of sex is usually based on other bones, especially bones, which are frequently well preserved (e.g. short bones). The aim of the theoretical part of this thesis was to create an overview of present knowledge of interpopulation, intersexual, and bilateral differences in the two largest tarsal bones: heel bone …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Antropologie

Práce na příbuzné téma