Mgr. Petr Zlonický, DiS.

Bakalářská práce

Význam zdravotní přípravy v rámci výuky dopravní výchovy

The importance of health education in the context of traffic education
Anotace:
Bakalářská práce provází problematikou dopravy s orientací na děti školního věku. Nejdříve v rámci statistiky zjistíme počty dopravních nehod s účastí dětí, místa vzniku těchto nehod a jakým způsobem se na nich děti podílejí. V druhé části se věnuje práce prevenci dopravních nehod, jako jednoho z nejúčinnějších prvků pro snížení nehodovosti a vážnosti zranění u dětí. V závěru práce sleduje význam výuky …více
Abstract:
The thesis deals with the issues of transport, focusing on the transport of pre-school children. First, statistical data is gathered about traffic accidents with children involved, analysing where these accidents happened and what role the children played in the accident. Second part of the thesis focuses on prevention as one of the most effective features to lower the accident rate and degree of how …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Pavel Konupčík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta