Marek DOLEŽAL

Bakalářská práce

Analýza politického marketingu Andreje Babiše a politické hnutí ANO 2011

Analysis of Political Marketing Of Andrej Babiš and the Political Movement ANO 2011
Anotace:
Tato bakalářská práci řeší úlohu a typ politického marketingu u politického hnutí ANO 2011 a jeho zakladatele a nynějšího předsedy Ing. Andreje Babiše. Hypotézou této práce je, že strana ANO 2011 používá marketingově orientovaný typ politického marketingu podle teorie Anny Matuškové. Teorie bude vysvětlena na konkrétních příkladech u hnutí ANO 2011 a Andreje Babiše včetně politického trhu, politické …více
Abstract:
This bachelor thesis explains the role and determines the type of political marketing in the political movement ANO 2011 and its founder and current chairman Ing. Andrej Babiš. The hypothesis of this work is that the ANO 2011 party uses a marketing-oriented type of political marketing according to the theory of Anna Matušková. The theory will be explained on specific examples of the movement ANO 2011 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLEŽAL, Marek. Analýza politického marketingu Andreje Babiše a politické hnutí ANO 2011. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / AJ SV 14