Andrej MEDLA

Bakalářská práce

Politický marketing parlamentních stran ve volbách 2012 na Slovensku

Political marketing of parliamentary parties in the election 2012 in Slovakia
Abstract:
Thesis called Political marketing in the elections of 2012 in Slovakia is divided into two parts, theoretical and analytical. In theoretical part examines history, development and definition of political marketing, then examines the processes of political marketing, political market and strategies of political subjects concretely, with emphasis mainly on election strategy. This strategy is the key …více
Abstract:
Bakalárska práca Politický marketing vo voľbách 2012 na Slovensku je rozdelená do dvoch častí, teoretickej a analytickej. V teoretickej časti skúma históriu, vývoj a definíciu politického marketingu, ďalej sa zaoberá procesmi politického marketingu, konkrétne politickým trhom a stratégiami politických subjektov, pričom kladie dôraz hlavne na volebnú stratégiu. Tá slúži ako nosný prvok analytickej časti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012
Zveřejnit od: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Iva Tichá

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MEDLA, Andrej. Politický marketing parlamentních stran ve volbách 2012 na Slovensku. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta