Barbora Binarová

Master's thesis

Plavání kojenců - případová studie

Baby Swimming - Case Study
Abstract:
Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsán psychomotorický vývoj kojenců, hygienické požadavky na úpravu vody a význam plavání kojenců a batolat. V praktické části je popsán psychomotorický vývoj, plavání v domácím prostředí a plavání v kurzu konkrétního jedince.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2010
  • Supervisor: Brigita Stloukalová
  • Reader: Tomáš Roztočil

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv