Bc. Juliana Kráľová

Diplomová práce

Analysis of Learner-Learner Interaction in English as a Foreign Language Teaching

Analysis of Learner-Learner Interaction in English as a Foreign Language Teaching
Anotace:
Tato práce zkoumá, jak studenti střídají kódy v průběhu skupinové práce a práce v párech v kurzech angličtiny jako cizího jazyka, a jakou roli hraje čeština a angličtina v těchto situacích. V první části práce prezentuje teoretická východiska společně s přehledem relevantních studií vztahujících se k této oblasti. Potom se věnuje už vykonanému výzkumu v oblasti střídání kódů. Tato diplomová práce analyzuje …více
Abstract:
The thesis explores how the students used code-switching during group and pair work activities in an EFL classroom setting and what roles do English and Czech play in these situations. First, the thesis presents theoretical concepts and their description, along with an overview of relevant research done in this area. Then, it introduces the research conducted on code-switching. The present thesis works …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta