Bc. Zuzana Majerčiaková

Diplomová práce

Finančné produkty pre domácností v podmienkach SR

Financial Products for Households in Conditions of SR
Abstract:
The master's thesis deals with analysis and evaluation in the field of concrete combination of selected financial products from the selected Slovak companies for the purpose of an effective evaluation of resources of households. The first chapter is focused on theoretical definition in the field of financial market as important part of the financial system and measuring instrument of a country's economy …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou a vyhodnotením v oblasti konkrétnych kombinácií vybraných finančných produktov z vybranej spoločnosti SR za účelom efektívneho zhodnotenia zdrojov domácností. Prvá kapitola sa zameriava na teoretické vymedzenie oblasti finančného trhu ako dôležitej súčasti finančného systému a meradla ekonomiky štátu a na finančné produkty. Špecifikuje druhy finančných inštitúcií …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.
  • Oponent: Ing. Valér Demjan, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance