Nikola STAŇKOVÁ

Bakalářská práce

Reklama a její vliv na zákazníka v současné společnosti

Advertising and its impact on the customer in current society
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou, chápáním a ovlivňováním reklamy. Práce je rozdělena na dva celky teoretický a praktický. Teoretická část popisuje, čeho je reklama součástí, tzn., zaobírá se otázkou marketingu, jeho definicí a historií. Přes marketingový mix se práce dostává k propagaci v marketingu a posléze k samotné reklamě. Tento sektor popisuje její historii, způsoby, prvky a druhy reklamy …více
Abstract:
Bachelor´s work deals with the issue, understanding and influence of advertising. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part describes what is included in advertising, ie., it is concerned with question of marketing, its definition and history. Despite the marketing mix is getting to work in marketing promotion and then the advertising itself. This sector describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Celerová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STAŇKOVÁ, Nikola. Reklama a její vliv na zákazníka v současné společnosti. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Obchodní ruština