Ing. Jan Mareš

Disertační práce

Nelineární model tepelné soustavy a GPC regulátor

Nonlinear model of the thermal process and the controller GPC
Anotace:
Disertační práce se zabývá návrhem řízení reaktorové pece. Pec je zařízení sloužící k řízenému vyhřívání chemického reaktoru s látkou, jejíž vlastnosti se v závislosti na teplotě zkoumají. Chování pece se během pracovního režimu nelineárně mění, což je třeba zohlednit při návrhu řízení. První část práce je věnována sestavení spojitého nelineárního matematického modelu, popisujícího systém, určení neznámých …více
Abstract:
Dissertation thesis deals with a design of reactor furnace control. Furnace is made for chemical reactor heating. The reactor provides measurements of oxidation and reduction qualities of catalyzers in the different temperatures. It is necessary to consider a nonlinear furnace behavior because of huge range of reactor temperature. The first part of the thesis deals with a derivation of a set of nonlinear …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2010

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mareš, Jan. Nelineární model tepelné soustavy a GPC regulátor. Pardubice, 2010. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Doktorský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Technická kybernetika