Bc. Jaroslav PYTLÍK

Diplomová práce

Prediktivní adaptivní řízení laboratorního modelu

Predictive Adaptive Control of Laboratory Systems\nl{}
Anotace:
Tématem diplomové práce je popsat principy, výhody a nevýhody adaptivního řízení a prediktivního řízení včetně srovnání s klasickými regulačními metodami a jejich kombinacemi. K praktické realizaci uvedené problematiky byla použita laboratorní soustava Feedback 33-220 Twin Rotor MIMO System. Provedenou identifikací byly provedeny matematické modely vytvořené v prostředí MATLAB / SIMULINK. Po navržení …více
Abstract:
The subject of my diploma work is to describe principles, benefits and disadvantages of adaptive drive and predictive drive including the comparison with classical regulation methods and their combinations. The laboratory Feedback 33- 220 Twin Rotor MIMO System was used for practical realization of mentioned problems. The mathematical models created in MATLAB/SIMULINK environment were carried out with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2012
Zveřejnit od: 5. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Chalupa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PYTLÍK, Jaroslav. Prediktivní adaptivní řízení laboratorního modelu. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika