Bc. Koloman Zachar, DiS.

Bakalářská práce

Prevence profesionálních onemocnění rukou. Přístupy Alana Frasera, Barbary Listr-Sink a Seymoura Finka.

Prevention of Profesional Hands Disorders. Approaches of Alan Fraser, Barbara Lister-Sink and Seymour Fink.
Anotace:
Bakalářská práce „Prevence profesionálních onemocnění rukou - přístupy Alana Frasera, Barbary Lister-Sink a Seymoura Finka“ je analýzou správných pohybů rukou, které mohou být prevencí vzniku onemocnění rukou. Tři pedagogické osobnosti zaznamenali svou učební metodiku na DVD. Po přečtení této bakalářské práce by měl pedagog, ale i student získat stručný přehled o současných přístupech ke klavírní technice …více
Abstract:
Bachelor thesis „Prevention of Profesional Hands Diseases - approaches of Alan Fraser, Barbara Lister-Sink and Seymour Fink ” is analysis of proper hand movements, which could be injury-preventive. Three pedagogical personalities recorded their own methodology on DVD. After reading of this bachelor thesis should a teacher and a student gain a short view about nowadays approaches to piano technique …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
  • Oponent: prof. MgA. Alena Vlasáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/rtrbd/