Mgr. Magdaléna Řiháková

Bachelor's thesis

Blogoromán Srdce domova jako hybridní literární žánr kolaborativního autorství

The novel blog Srdce domova as a hybrid literary genre of collaborative authorship
Abstract:
Blogoromán Srdce domova, který vznikl v roce 2009 na popud spisovatele Michaela Viewegha je příkladem specifického hybridního a kolaborativního literárního žánru prezentovaného v online prostředí. Protože teorie týkající se blogorománu je v současnosti dosti neukotvená, pokusíme se v prvé řadě o definici blogorománu s pomocí studia teorie elektronického, hypertextuálního, kolaborativního publikování …more
Abstract:
The novel blog Srdce domova which was created in 2009 at the instigation of czech writer Michael Viewegh is an example of specific hybrid and collaborative literary genre presented in an online ambience. Nowadays, when the theory regarding the novel blog is quite unstable we principally attempt to define the concept of the novel blog with the help of an exploration of theory of electronic, hypertextual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Zuzana Jayasundera
  • Reader: Mgr. Zuzana Panák Husárová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media