Mgr. Magdaléna Řiháková

Bakalářská práce

Blogoromán Srdce domova jako hybridní literární žánr kolaborativního autorství

The novel blog Srdce domova as a hybrid literary genre of collaborative authorship
Anotace:
Blogoromán Srdce domova, který vznikl v roce 2009 na popud spisovatele Michaela Viewegha je příkladem specifického hybridního a kolaborativního literárního žánru prezentovaného v online prostředí. Protože teorie týkající se blogorománu je v současnosti dosti neukotvená, pokusíme se v prvé řadě o definici blogorománu s pomocí studia teorie elektronického, hypertextuálního, kolaborativního publikování …více
Abstract:
The novel blog Srdce domova which was created in 2009 at the instigation of czech writer Michael Viewegh is an example of specific hybrid and collaborative literary genre presented in an online ambience. Nowadays, when the theory regarding the novel blog is quite unstable we principally attempt to define the concept of the novel blog with the help of an exploration of theory of electronic, hypertextual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Jayasundera
  • Oponent: Mgr. Zuzana Panák Husárová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma