Aneta KUTKOVÁ

Bakalářská práce

Logistický model růstu a jeho modifikace

Logistic growth model and its modifications
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is the logistic growth model and its modifications. The thesis is divided into two parts, focusing on deterministic and stochastic models, whereas in both cases a continuous-time or a discrete-time is considered. The first part is focused on the deterministic logistic growth also known as logistic equation in continuous-time, and in discrete-time it is focused on …více
Abstract:
Tématem bakalářské práce je logistický model růstu a jeho modifikace. Práce se zabývá deterministickými a stochastickými modely, přičemž v obou případech uvažujeme spojitý nebo diskrétní čas. První část je zaměřena na logistickou rovnici ve spojitém čase a na logistickou mapu a její chování v diskrétním čase. Druhá část popisuje stochastické modely logistického růstu populace pomocí spojitých a diskrétních …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2012
Zveřejnit od: 30. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUTKOVÁ, Aneta. Logistický model růstu a jeho modifikace. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Matematika a management