PhDr. Eva Jílková

Bakalářská práce

Politika nešíření jaderných zbraní administrativy George W. Bushe: případ Íránu a Severní Koreje

Nonproliferation Policy of George W. Bush Administration: The Cases of Iran and North Korea
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá americkou politikou nešíření jaderných zbraní během prezidentství George W. Bushe. V první části je zkoumán vývoj této politiky, její formulace v oficiálních dokumentech Bushovy administrativy a specifické prostředky její implementace. Druhá část se zabývá přístupem americké administrativy k jadernému vývoji v Íránu, je analyzována použitá strategie a zhodnocen její úspěch …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the U.S. nonproliferation policy of George W. Bush administration. The first part studies the evolution of this policy, its formulation in official documents of the Bush administration and specific means of its implementation. In the next part of the thesis the approach of the U.S. administration to the nuclear developments in Iran is described and success of the U.S …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií