Mgr. Veronika KOBZOVÁ

Rigorózní práce

Standardizace Buss - Perry Aggression Questionnaire pro využití v bezpečnostních sborech

Standardization of the Buss - Perry Aggression Questionnaire for use in security forces
Anotace:
Práce se zabývá rozvojem psychodiagnostické metody BPAQ pro využití při náboru k bezpečnostním sborům. V teoretické části práce definuje pojem agresivita a agrese a věnuje se jejím jednotlivým druhům. Podrobně se zabývá biologickými, psychologickými a sociálními komponentami, které se mohou na vzniku agrese podílet. Jejich funkci zasazuje do výkladového rámce jednotlivých teorií, které se snaží postihnout …více
Abstract:
The thesis deals with the development of the BPAQ psychodiagnostic method for use in recruiting to security services. In the theoretical part of the thesis defines the concept of aggressiveness and aggression and devotes itself to its particular species. It deals in detail with the biological, psychological and social components that can contribute to the aggression. Their function fits into the explanatory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOBZOVÁ, Veronika. Standardizace Buss - Perry Aggression Questionnaire pro využití v bezpečnostních sborech. Olomouc, 2018. rigorózní práce (PhDr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses jg2j4i jg2j4i/2
21. 9. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
21. 9. 2018
Marklová, E.
22. 9. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.